Tembo ontvangt samen met partners EU-subsidie om nieuwe kennis en inzichten rondom data learning te bevorderen

April 4, 2023
Tembo ontvangt samen met partners EU-subsidie om nieuwe kennis en inzichten rondom data learning te bevorderen

Tembo is een groep internationale hightechbedrijven dat hoogwaardige technologie gebruikt om innovatieve producten en machines te ontwikkelen voor merken en fabrikanten over de hele wereld. Hierin werken wij nauw samen met bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra om de beste kennis, ideeën en hoogstaand technologische toepassingen te combineren en te ontwikkelen. Met meer dan 1200 werknemers zijn we een ondernemend en dynamisch familiebedrijf met een lange historie.

Onlangs heeft Tembo een subsidie ontvangen van het BRAINS-initiatief (Breakthrough Research And Innovation for Next-generation Solutions), dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie. Dankzij deze subsidie zal Tembo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van data learning.

Doelstelling

Doelstelling van BRAINS is om te komen tot nieuwe kennis en inzichten rondom data learning (als onderdeel van Artificial Intelligence), die samengevoegd worden in een nieuw te ontwikkelen data learning module of platform. Vervolgens zal deze ingezet worden in een breed spectrum van industriële use cases* gericht op diverse stadia van proces-automatisering. BRAINS richt zich op de digitale transitie en automatisering in de maakindustrie, van handmatige productieprocessen naar semiautomatische processen, van semiautomatische naar volautomatische en zelfs tot machine learning automatisering.

Voort bouwen op eerdere resultaten

BRAINS bouwt voort op de resultaten van PRISMA (EFRO-project, oktober 2019 – april 2022). PRISMA was met name gericht op de ontwikkeling van vision technologie: het op basis van camerabeelden en sensoren verwerven van data uit een productieproces of machine, het verwerken en analyseren van deze data en vervolgens het uitwerken van die analyse naar aanpassing van de procesparameters.

BRAINS richt zich vanuit vision & sensing technologie op de fase van geavanceerde aanpassing van de procesparameters; van intelligente operator-instructies via automatische machine-aanpassingen tot zelflerende procesoptimalisaties. Hiertoe wordt nieuwe AI-kennis onderzocht en ontwikkeld, op basis waarvan een generiek data learning platform wordt ontwikkeld. Per industriële partner wordt dit data learning platform vervolgens geïntegreerd in een nieuw te ontwikkelen demonstratiemodel, waarmee de technische werking wordt getest, de usecase wordt gevalideerd en het generieke DL-platform wordt gefinaliseerd. De technologische uitdaging hierbij betreft met name de robuustheid van de te ontwikkelen toepassingen: betrouwbaarheid, continue productkwaliteit en autonome proces(parameter)optimalisatie.

Partners in BRAINS

Tembo kijkt er naar uit om samen te werken met de volgende partners in dit project: 

  • Bond3D
  • AWL
  • IMS
  • Zuidberg
  • Perron038
  • Windesheim
  • FIP-AM@UT

* Wat is een use case? Use cases zijn methoden en processen die worden gebruikt om systemen, zoals softwareplatforms, te beoordelen en te analyseren. Use cases worden uitgevoerd om de verschillende eisen, functies en gebruik van systemen te helpen bepalen, interpreteren en organiseren. Bijvoorbeeld, een universiteit die nieuwe software ontwikkelt voor studenten om zich elektronisch in te schrijven voor lessen, kan use cases gebruiken om te laten zien hoe het systeem idealiter zou moeten werken en om te brainstormen over mogelijk misbruik, problemen of storingen.